training
floorwalk
sharepoint
google apps
het nieuwe werken
contact

Aprender trainingen


Trainingen door Aprender

Trainingen voor èn door professionals
Aprender trainingen onderscheiden zich doordat ze optimaal aansluiten op alle lagen en kennisniveau's in uw organisatie. Vanuit een intake gesprek stelt uw trainer samen met u de leerdoelen en leercurven vast. Vervolgens stelt uw trainer een trainingsplan op maat op. Daarbij wordt rekening gehouden met de kenmerken van de groepen cursisten. Daardoor is een training door Aprender niet alleen maatwerk op inhoud, maar ook toegesneden op de menselijke maat.

Een goede training bespaart u tijd en geld. Gebruikers leren efficiënter en effectiever te werken en het verhoogt de acceptatie. En het beschermt de investeringen die u doet. Kortom het levert u kwantitatieve èn kwalitatieve voordelen op.

Trainingen zijn niet alleen leerzaam, maar ook leuk!
Communicatief vaardig en ad-rem speelt uw trainer in op feedback van cursisten tijdens de training. Immers dankzij deze feedback is er een breder bereik te behalen: “Het valt op dat wanneer er tijdens de trainingen dieper wordt ingegaan op de signalen van de cursisten, de interactiviteit en het plezier groeit. Met regelmaat resulteert dit in extra animo bij de volgende groepen”.

leerzaam en leuk!


 

Zijn de cursisten hierdoor meer begaan met het onderwerp van de training?

“Zeker, het nut en de noodzaak van de training wordt hierdoor sneller omarmd. Wanneer sommige cursisten moeite hebben om zich aan te passen aan een nieuwe werksituatie, is het belangrijk juist deze goed te motiveren”.

Waarom is dat belangrijk?

“Niets is vervelender wanneer juist deze (soms uitgesproken) medewerkers zich niet genoodzaakt voelen het platform te leren kennen. Dat ondermijnt de consensus in de gehele groep waardoor de training minder effectief is”.

Trainen èn motiveren dus?

“Absoluut, tijdens een training streven we ernaar om een eenheid met de cursisten te vormen, waardoor er snel een gevoel van samenwerken ontstaat, wat essentieel is voor het verdere verloop van de training en daarna het floorwalken”.

trainen én motiveren


 

Dat klinkt wel erg serieus

Een goede training geven is een serieuze zaak, maar dat neemt niet weg dat er tijdens een training ruimte is voor wat luchtigheid. Soms ontstaan er gewoon grappige situaties waardoor de cursisten sneller op hun gemak zijn en zich meer gemotiveerd voelen zich samen op de stof te richten. Trainingen zijn dan wel leerzaam, maar leren mag ook leuk zijn”.

Aprender verzorgt trainingen op maat en floorwalken (go live support):

Onze klanten zijn eindgebruikersorganisaties (commercieel en overheid), adviesbureaus en leveranciers, waaronder Eneco, Nuvia, Adfocom, Welkom², Digital, Incept en diverse Microsoft en Google Apps partners.